Rödklöver

Rödklövern är en flerårig ört med många egenskaper. Den växer på ängar, i diken och längs kuster och är en välbekant syn på landsbygden. Varje maj springer rödklöverns violetta blommor fram och förvandlar jorden till en matta av somriga färger Du har säkert själv lagt märke till dem när du tar en promenad utomhus De färgglada baljväxtblommorna och klövers blad. Insekternas surrande aktivitet... Rödklövern finns överallt.

Liksom resten av ärtfamiljen kan rödklöver absorbera kväve från luften och gödsla jorden, vilket gör den till en viktig växt. Inte bara inom jordbruket, utan också i insekternas värld, där den förser vilda bin, honungsbin och fjärilar med nektar och pollen.

En rödklöver kan med andra ord göra lite av allt: Den driver ogräs på flykt, ger näring till djur och insekter och är till och med en väsentlig ingrediens i kosttillskott för klimakteriet.

Rödklöver - en uppskattad foderväxt

Rödklövern har sina rötter i västra Asien, nordvästra Afrika och Europa och är en av världens äldsta växter. Trots det har den inte lämnat många spår genom historien. Något som i högre grad domineras av den irländska "shamrock" – klövern som symboliserar Irlands skyddshelgon St. Patrick. Vissa tror att det är en vitklöver, medan andra pekar på syra. Dess identitet är en gåta.

Även om rödklövern också har treledade blad har den aldrig fått någon plats i folktron. Däremot är den en uppskattad foderväxt i jordbruket, där den varit populär bland kor och nötkreatur sedan 1700-talet.

På senare tid har rödklövern även utmärkt sig som en populär pollinatorblomma för insekter som vilda bin och fjärilar. De behöver varandra: insekterna behöver nektar och pollen, och rödklövern behöver pollineras så att den kan få nya frön.

Rödklöver är den mest odlade ärtväxten i Sverige

Den växer på åkrar, ängar, stränder och i skogar. På grund av rödklöverns höga proteininnehåll är den en eftertraktad vallgröda. Dessutom är den mycket vädertålig och dess rötter ger en gynnsam miljö till bakterier vilka binder kväve ner i jordarna och således ökar näringstätheten för växterna.

Rödklöver är vanlig i hela landet nedanför fjällen. Den förekommer idag främst i betesmarker och vägkanter. Mer sällan hittas den på havsstränder. Särskilt i norra Sverige är rödklöver en av våra vanligaste vägkantsväxter på alla typer av vägar från Europavägar till skogsbilvägar och körstigar. Den odlas också ofta som vallväxt.

Rödklöver är slemlösande och kan användas vid exempelvis hosta, bronkit och astma. Som medicinalväxt är den även urindrivande och har lugnande egenskaper. Läkeörten är känd för sina antiinflammatoriska egenskaper och ökar kroppens avgiftningsförmåga.

Färska blommor och småskurna blad kan användas i sallader. Den välsmakande nektarn kan sugas ut från blomman.
Blommorna kan torkas och malas till mjöl. Detta har enligt Carl von Linné varit vanligt på Irland under nödår.

Rödklöver i kosttillskott

Rödklöver har visat sig ha en gynnsam effekt på en lång rad besvär för kvinnor i klimakteriet, t.ex. värmevallningar, svettningar, rastlöshet och irritabilitet.

I kosttillskott kan rödklöver därför särskilt bidra till:

Minska värmevallningar och svettningar

Motverka irritabilitet och trötthet

Istället för att koka rödklöver, som medeltida kvinnor ofta gjorde med örter, används idag extrakt från rödklöver i kosttillskott. De önskade ämnena utvinns genom en extraktion av hela växten med vatten och alkohol. Det koncentrerade innehållet blandas sedan med andra ingredienser, som t.ex. ses i Wellvitas Menoflora-produkt. På så sätt får du ut det bästa av rödklövern.

De positiva effekter man framhäva om en ingrediens, t.ex. rödklöver, regleras via EU-lagstiftning. Om en effekt är väldokumenterad kan den tillämpas på produkter som innehåller ingrediensen i betydande mängder och ingår i en lista över godkända påståenden. Ett antal ansökningar om effekten av växter och växtdelar står just nu på väntelista och kan även användas för att informera konsumenter om den förväntade effekten av produktens ingredienser.

INTRESSERAD?

Rödklöver finns i dessa Wellvita-produkter