Behandling av personuppgifter/ integritetspolicy

Ditt privatliv är viktigt för oss. Därför vill vi se till att behålla det förtroende du förtjänar när dina personuppgifter behandlas. Nedan hittar du vår integritetspolicy för dina personuppgifter.

1. Generellt

1.1.    Denna policy om behandling av personuppgifter ("integritetspolicy ") beskriver, hur Wellvita ("Wellvita", "oss", "vårt", "vi") insamlar och behandlar uppgifter om dig.

1.2.    Dataansvarig
Wellvita Sverige, Org.nr. 556671–6873, Kanalstråket 1, 433 76 Jonsered, e-mail: kundservice@wellvita.se och telefon 0223 50 03 50.

1.3.    Persondatapolicyn gäller de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får in via Wellvitas hemsida på www.wellvita.se

1.4.   Wellvita är dataansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Wellvita skall ske via kontaktupplysningarna anfört under pkt. 8.

2. Wellvitas insamling av dina personuppgifter

2.1.   Vilka personuppgifter insamlar vi och till vilka ändamål?

2.1.1.    När du besöker hemsidan och har accepterat den gällande cookiepolicyn, insamlar vi automatiska uppgifter om dig. Uppgifter om t.ex. vilken typ browser du använder, vilka söktermer du använder på hemsidan, din IP-adress och information om din dator. Insamlingen sker i avsikt att optimera konverteringen på hemsidan, förbättra den och analysera trafiken, samt att utföra målinriktat marknadsföring mot den enskilda besökande. Om du väljer att inte acceptera cookies, vill du i vissa fall uppleva att hemsidan inte fungerar optimalt.

2.1.2.    När du köper en produkt på hemsidan insamlar vi uppgifter om dig. Det rör sig om t.ex. namn, adress, e-postadress, telefon nr., uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat. Upplysningarna insamlas med avsikt att kunna leverera produkterna till dig och för att kunna uppfylla våra bokföringsmässiga skyldigheter. Underlåtenhet att lämna personuppgifter från din sida kan innebära att vi inte kommer kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till din relation till oss som kund.

2.1.3.    När du företar ett köp har du möjlighet att ge ditt samtycke till att motta våra nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbreven genom att klicka på avanmälnings länken längst ner på de elektroniska nyhetsbreven du får. Utöver nyhetsbreven kan du också ta emot e-post eller fysiska brev om produkter som enligt marknadsföringslagen § 10 är relaterad till det du tidigare har köpt och i överensstämmelse med marknadsföringslagens föreskrifter.
Du kan alltid avsäga dig detta. I elektronisk post kan du avanmäla e-mails genom att använda avanmälnings länken i mailet eller genom att kontakta Wellvitas Kundservice på telefonnummer 0223 50 03 50 eller per epost kundservice@wellvita.se.

2.1.4.    När du kontaktar vår kundserviceavdelning för att köpa en produkt, registrerar vi namn, adress, telefonnummer, dina köp och eventuellt e-postadress samt anmälan till mottagande av nyhetsbrev. Underlåtenhet att lämna personuppgifter från din sida kan innebära att vi inte kommer att kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till din kundrelation till oss. Telefonsamtal spelas in så att vi kan förbättra vår service.

2.1.5.    När du kontaktar vår kundtjänst i samband med information om rådgivning, biverkningar eller liknande.

2.2.    Vad är anledningen till insamlingen?

2.2.1.    Vi behandlar vanliga personuppgifter med följande rättsliga grund
Ditt samtycke, jfr dataskyddsförordningen art. 6 st. 1, litra a.
- Behandling som krävs för syftet med ett avtal i enlighet med artikel 6.1 i dataskyddsförordningen 1, bokstav b.
- Behandling, om det i lagstiftningen föreskrivs, att vi har rätt eller skyldighet att göra det, jfr dataskyddsförordningens karaktär. 6 st. 1, litra c.

2.2.2.    Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter med följande rättsliga grund:
- Ditt uttryckliga samtycke, jfr art. 9, paragraf. 2, litra a.

3. Nyttjande av dataprocessorer

3.1.    Vi använder externa företag för att bland annat ansvara för den tekniska skötseln av hemsidan. Till exempel bistår våra leverantörer oss med förbättring av hemsidan och med att utföra riktat marknadsföring, inklusive ”re-targeting”, där du i det samband efterföljande kan presenteras för produkter du tidigare har visat intresse för, samt till din bedömning av vår service. En del av dessa företag är databehandlare som arbetar enligt våra instruktioner och behandlar data som vi är dataansvarige för. Databehandlarna får inte använda insamlat data och personupplysningar till annat föremål än med avsikt att uppfylla avtalet med oss och omfattas av sekretess. Med andra företag finns det gemensamt dataansvar. Detta är fallet om företaget också behandlar informationen för egna ändamål. I så fall är både Wellvita och företaget ansvariga för dina uppgifter, bland annat kan det vara relevant om du använder vår Facebook fan-sida.

3.2.    I samband med vår behandling av dina personuppgifter kommer vi att kunna överföra uppgifterna till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan vara lindrigare än vad den är i Danmark och övriga EU/EES, eftersom det i de flesta fall kommer att vara länder där EU-kommissionen har bedömt att dataskyddsnivån inte är i nivå med dataskyddsnivån inom EU./EES. Överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer, om beslut om en adekvat skyddsnivå inte har fattats i enlighet med dataskyddsförordningens karaktär. 45, genomföras med EU:s standardbestämmelser (SCC) enligt art. 46 paragraf. 2, skrivelse som grund för överföring. Om du vill ha ytterligare information om vår överföring av information till länder utanför EU/EES är du välkommen att kontakta vårt kundcenter på kundservice@wellvita.se.

3.3.    Vi delar personuppgifter med distributionsföretag som tillhandahåller frakttjänster. Vi delar även i viss utsträckning personlig information med leverantörer för att uppfylla våra legitima krav - inkassoverksamhet. 

1.1. Kopia av Google LLC-certifiering finns här:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
1.2. Kopia av Microsoft Corporation’s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
1.3. Kopia av The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp’s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active
1.4. Kopia av SurveyMonkey Inc.’s certifiering finns här:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active
1.5. Kopia av Zendesk, Inc’s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active
1.6. Kopia av Facebook, Inc’s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
[Delning av personuppgifter]

4. Dina rättigheter

För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina personuppgifter måste vi som dataansvariga informera dig om dina rättigheter.

4.1.     Rätten till information

4.1.1.    Du har när som helst rätt att begära information från oss om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, i vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifterna som kan finnas, samt information om var uppgifterna härstammar från.

4.1.2.    Du kan när som helst få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig genom att kontakta Wellvitas kundservice på telefonnummer 0223 50 03 50 eller via e-post kundservice@wellvita.se

4.2.     Rätten till korrigering

4.2.1.    Du har rätt att till att begära att felaktiga personuppgifter om dig själv rättas till av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, ber vi dig kontakta oss så uppgifterna kan korrigeras.

4.3.    Rätten till radering

4.3.1.    I vissa fall har du rätt att radera alla eller vissa av dina personuppgifter. I den utsträckning som behandlingen av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga uppgifter.

4.4.     Rätten till begränsning av behandling till förvaring

4.4.1.    I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter så att de endast består av lagring.

4.5.    Rätten till dataportabilitet

4.5.1.    Du har vissa fall rätt att få dina personuppgifter tillhandahållna i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

4.6.    Rätten att göra invändningar

4.6.1.    Du har rätt till att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in för användning i avsikt att förbättra hemsidans funktion och konstruktion, jfr. 2.1.1 eller i syftet att marknadsföra, se 2.1.3.

4.6.2.    Om du motsätter dig behandlingen har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa legitima skäl för fortsatt behandling. 

4.7.   Rätten till att inge klagomål

4.7.1.    Du kan när som helst lämna in klagomål till Datainspektionen, Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm - Besöksadress, Drottninggatan 29, plan 5, gällande vår behandling av dina personuppgifter.

5. Radering av persondata

5.1.   Cookies raderar sig själva efter ett tag. Du kan se mer om det i cookiedeklarationen som du hittar här. Cookies förnyas efter varje besök. Du kommer varje år att bli ombedd att ge nytt samtycke till att Wellvita samlar in uppgifter om din användning av hemsidan. Du kan alltid själv ändra ditt samtycke.

5.2.    Uppgifter som har samlats in i samband med köp som du har gjort på hemsidan, jfr. punkt kommer vanligtvis att anonymiseras 3 år efter att ordern är avslutad eller annullerat, om inte du fortsatt mottar produkter från Wellvita jfr. Pkt. 5.1. Anonymisering sker senast vid slutet av det kalenderår, när 3:e året utlöper. Upplysningarna kan dock sparas i längre tid om vi har ett legitimt behov av längre förvaring t.ex. om det är tvunget för att rättsliga krav ska kunna lösas, verkställas eller försvaras eller om förvaring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Redovisningsmaterial sparas i minst 5 år och till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i boksluts lagen.

5.3.    Om du avanmäler dig från nyhetsbreven, raderar vi din e-postadress i vår databas med nyhetsbrevs mottagare. Vi sparar dokumentationen med ditt samtycke i 3 år efter din avanmälan. Det gör vi for att i efterhand kunna dokumentera att vårt utskick av nyhetsbrev till dig har varit lagligt. Upplysningarna raderas vid slutet av det kalenderåret där treårsdagen för din radering har utförts. Upplysningarna insamlat i samband med din anmälan till våra nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrev dras tillbaka.

5.4.    Uppgifter som har samlats i samband med att du har kommunicerat med oss kommer som regel att anonymiseras 3 år efter att du har kontaktat oss. Anonymisering sker senast i slutet av det kalenderår då de tre åren har gått. Upplysningar kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga krav ska fastställas, verkställas eller försvaras eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

5.5.    Eftersom de personliga uppgifter som lämnas när du besöker våra Facebook-sidor tillhandahålls av personen själv på vår offentligt tillgängliga sida, kommer informationen initialt att finnas på sidan så länge den existerar. Fram tills dess personen väljer att själv ta bort informationen eller sin profil på Facebook, där informationen behandlas. Läs mer om hur informationen raderas på Facebooks hemsida.

6. Säkerhet

6.1.    Vi har genomfört tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras eller försämras, samt mot att de kan komma till obehörigas kännedom eller missbruk.

6.2.    Endast anställda som har ett faktiskt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna göra sitt arbete har tillgång till dem.

7. Cookies

7.1.    Wellvita använder cookies för att ge användaren den bästa upplevelsen på hemsidan. En cookie är en fil som lagras i din webbläsare på den enhet du använder och kan innehålla den information som webbplatsen placerar i den.

7.2.   Syftet med att använda cookies på Wellvitas hemsida är att få sidan till att fungera för optimering så att vi kan ge användaren den bästa upplevelsen, för trafikanalyser och för målinriktad marknadsföring. En del av att använda cookies för dessa ändamål är att Wellvita kan analysera hur våra besökare använder hemsidan.

7.3.    Du kan när som helst hindra att cookies sparas. Som standard aktiveras cookies i moderna webbläsare, t.ex. Google Chrome, Safari, Microsoft Edge och Firefox. Du behöver därmed inte göra något för att vi ska kunna ge dig den bästa upplevelsen. Om du däremot inte vill använda cookies, kan du hitta alternativ i din webbläsare för att stänga av cookies helt. Nackdelen med detta är att vi inte längre kan säkra dig den bästa upplevelsen och om du väljer att inaktivera cookies helt, kommer du i vissa fall uppleva att hemsidan inte fungerar optimalt.

8. Kontaktupplysningar

8.1.    Wellvita är dataansvarig för de persondata som insamlas via hemsidan eller via kundservicecentret.

8.2.    Om du har frågor eller kommentarer till denna persondatapolicy, kan du kontakta oss på telefon 0223-50 03 50 eller på e-mailadressen kundservice@wellvita.se

9. Ändringar i persondatapolicyn

9.1.    Vi har rätt att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi ändrar persondatapolicyn kommer du att bli informerad om detta under ditt nästa besök på hemsidan.