Artros

Artros

Cirka 700.000 svenskar har artros – Man räknar med att 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 år har artrosförändringar enligt röntgen. Sjukdomen blir vanligare med stigande ålder även om den också förekommer i yngre åldrar. Män och kvinnor drabbas i lika hög utsträckning och har symtom på artros i en eller flera leder – och i större eller mindre grad. Varför vi får artros och hur besvärade vi är av symtomen varierar från person till person. Längre ner på sidan kan du läsa om vad artros är, orsaker till artros, symtom, förebyggande och lindring.
 
 

RevalenkLäkemedel till knäledsartrosRevalenk
Läs mer